Obrana ženy

Nebuď obeť!!! ↔ Nauč sa BRÁNIŤ!

- systém, ktorý vyučujeme je skutočne revolučný

 - nebudeme vás vyučovať žiadnu "klasickú" sebaobranu

 - postupy, ktoré vás naučíme sú veľmi jednoduché a ľahko osvojiteľné pre kohokoľvek

 - všetko, čo sa budete učiť je prirodzené a teda okamžite funkčné

_______________________________________________________________________

 

Informuj sa o možnostiach!

Kurz je možné po dohode zabezpečiť v ktoromkoľvek meste na Slovensku. Ak v danom meste kurz nie je vyhlásený, o prípadnom konaní kurzu rozhoduje dostatočný záujem. Minimálny počet prihlásených účastníčok je 10. Špeciálne požiadavky ohľadom organizácie kurzu sú vecou dohody.